Servis aut & pneumatik

call 603 316 755 call 733 211 101

Nabízíme kvalitní rozkladovou chemii pro mobilní WC. Vyrobeno v USA. Nejkvalitnější kapsle na našem trhu s nejlepší cenou.
Skladem v Brně ihned na vyzvednutí.

Zdarma Vám nabídneme 1 kapsli pro vyzkoušení tohoto jedinečného přípravku, který je v poměru cena/výkon rozhodně na 1. místě v ČR !!!

Při dopravní nehodě může na rychlé první pomoci záviset život zraněných. Lidé se ale často obávají, že něco pokazí nebo svojí snahou ještě více ublíží. Nebojte se ! Není čeho se bát, protože se správným postupem vám pomůže operátor záchranné služby. Zjistěte, na jakou tísňovou linku volat (uvádíme niže), jak zabezpečit místo nehody i jak nepropadnout stresu a panice, když jste svědky dopravní nehody.

Na prvním místě je bezpečnost

Povinnost poskytnout pomoc účastníkům dopravní nehody sice ukládá zákon, vždy ale dbejte zejména na vlastní bezpečnost, ať nehazardujete se svým životem.

„Ať se uděje cokoliv, tak je potřeba se na pár vteřin zastavit, zamyslet se, rozhlédnout se okolo sebe, jestli nehrozí pro mě nějaké nebezpečí a pak teprve jednat – vystupovat z auta a podnikat další kroky,“ vysvětluje Jana Poštová, operátorka a tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Kde zastavit u nehody?

Vždy byste se měli řídit situací na místě. Nikdy nezastavujte v nepřehledném úseku, například v zatáčce nebo za horizontem. Autoklub ČR doporučuje zastavit nejméně 100 metrů za místem nehody, ale zároveň byste měli zvážit danou situaci a rizika (viditelnost, hustotu provozu, přehlednost úseku aj.).

Zastavte ve směru jízdy u pravého okraje vozovky za dopravní nehodou. Pokud byste zastavili vedle nehody nebo před ní, vzniká tak pro vozidla jedoucí za vámi potenciálně nebezpečná situace.

Nikdy nepřejíždějte do protisměru. Jestliže vidíte nehodu na dálnici v protisměru, v žádném případě se k ní nesnažte přebíhat. Raději situaci pouze telefonicky ohlaste.

Co dělat po zastavení?

Vypněte motor a rozsviťte výstražná světla. Ještě, než opustíte vozidlo, oblečte si reflexní vestu. Všichni cestující by měli vystoupit z vozidla a počkat za svodidly nebo na jiném bezpečném místě. Ideální je, když máte reflexní vestu pro všechny pasažéry. Děti nikdy nenechávejte samotné, vždy by s nimi měla zůstat jedna dospělá osoba.

Vezměte si s sebou mobilní telefon, lékárničku a trojúhelník. Ten umístěte do vhodné vzdálenosti za vozidlo. Zákon o silničním provozu říká: „Trojúhelník musí být umístěn na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší.“

Nejlepší je ale spolehnout se na svůj zdravý rozum – důležité je umístit trojúhelník tam, kde si ho včas všimnou přijíždějící vozidla, aby se mohla nehodě bezpečně vyhnout.
(Reflexní vestu, výstražný trojúhelník, ale i jiné doplňky zakoupíte přímo v našem servise GOLEM, Vídeňská 89, Brno).

Zajištění havarovaného vozidla

Ještě před poskytnutím první pomoci zajistěte havarované vozidlo – vypněte motor, zatáhněte ruční brzdu, vyndejte klíče ze zapalování. Zároveň si dejte pozor na neaktivované airbagy, skla a plechy, ať se neporaníte.

Pokud havarované vozidlo začíná hořet, nepřibližujte se k němu a počkejte na příjezd hasičů.

Přivolání záchranné služby

Jsou-li na místě zranění, volejte vždy na tísňovou linku 155. Operátor vám předá pokyny, jak máte postupovat s první pomocí. Dispečer na lince aktivuje také další záchranné složky, jako je policie a hasiči.

Než se pustíte do ošetřování, prohlédněte si situaci jako celek, abyste mohli dispečerovi na tísňové lince předat ucelené informace – kolik je na místě zraněných a v jakém stavu, zda se nacházejí i mimo vozidlo, jestli nevytéká z auta provozní kapalina nebo pohonné hmoty.

Volání na tísňovou linku

Tísňové linky záchranářů, hasičů a policie

Víte-li předem, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je lepší volat přímo na příslušné číslo tísňového volání:

Když jsou na místě nehody zranění, vytočte hned linku 155, urychlíte tím celý proces a záchranka u vás bude dříve.

Volání na číslo 150, 155, 156 a 158 je bezplatné, ale v případě předplacených SIM karet musíte mít na kartě alespoň minimální kredit, karta tedy nesmí být zcela vyčerpána. Tyto tísňové linky jsou platné pouze v České republice.

Jednotná tísňová linka 112

Linka 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání. Funguje v celé Evropské unii a postupně se zavádí i v dalších státech.

Na linku se dovoláte z pevných telefonních sítí i z mobilních telefonů, a to zdarma. V mobilu ani nemusíte mít vloženou SIM kartu. Na číslo 112 je možné volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů, než je ten, s nímž máte uzavřenou smlouvu. Tím pádem se na 112 dovoláte i v zahraničí bez aktivovaného roamingu nebo pokud by v tuzemsku váš operátor neměl pokrytí signálem.

Operátoři linky 112 dokážou odbavit tísňové volání v češtině, angličtině, němčině a dalších světových jazycích.

Pokud neznáte svou přesnou polohu, při volání na 112 může být váš telefon přibližně lokalizován. Nicméně tato funkce není stoprocentní a nějakou dobu trvá, než vás operátor dokáže vyhledat, proto byste se měli snažit popsat svoji polohu co nejpřesněji.

Linku 112 spolu s tísňovým číslem 150 obsluhuje Hasičský záchranný sbor České republiky.

Aplikace Záchranka

Skvělou možností, jak se spojit se záchrannou službou a především určit vaši přesnou polohu, což je pro příjezd záchranářů to nejdůležitější, je aplikace Záchranka. Tu si zdarma nainstalujete do svého chytrého telefonu – pro odeslání vaší aktuální polohy stačí podržet 3 sekundy tlačítko na displeji. Následně vám nabídne i volání na záchrannou službu. Hodí se proto při výletech do terénu, kde se místo nehody obtížně popisuje.

Aplikace Záchranka má ještě spoustu dalších užitečných funkcí. Například funkce „Nemůžu mluvit“ – toto tlačítko stisknete, když jste vy sami zranění a nemůžete se zdravotníky mluvit. Díky lokalizaci vám přesto mohou přijet na pomoc, protože přesně ví, kde se nacházíte. Nebo možnost videohovoru, kdy vám operátor prostřednictvím SMS pošle odkaz a poté, co jej potvrdíte, může místo nehody prostřednictví kamery vaše telefonu „vidět”. Předem můžete také vyplnit informace o svém zdravotním stavu.

SOS tlačítko ve vozidle

Od roku 2018 se do nových aut povinně instaluje systém eCall, který aktivuje tísňové volání – buď řidič může stisknout SOS tlačítko ve vozidle nebo se díky nárazovým senzorům spustí při autonehodě automaticky. Poté přes systém probíhá klasické volání na tísňovou linku. Jestliže se eCall aktivuje automaticky po nárazu a posádka auta neodpovídá na tísňový hovor, dispečeři vyhodnocují nehodu jako závažnou a vysílají na místo okamžitě pomoc.

5 zásad, jak volat na tísňovou linku

Zneužití tísňové linky je trestné

Pozor – při volání na tísňové linky je vždy identifikováno číslo volajícího, případně IMEI jeho mobilního telefonu a místo, odkud volal, a to přestože nebyla v telefonu SIM karta. Veškeré hovory jsou nahrávány.

Za zneužití tísňové linky v neodůvodněných případech hrozí pokuty v řádech stovek tisíc. Zneužití tísňové linky dle zákona znamená, že si volající vymyslí nebo zcela vykonstruuje událost, na základě které záchranné složky vyjedou do terénu.

První pomoc a záchrana zraněných

Svědci nehody se pomoci raněným často bojí, aby svým neodborným zásahem situaci ještě nezhoršili. Naštěstí se není čeho obávat – pokud budete dělat přesně to, co vám operátor říká, tak první pomoc zvládnete. Navíc k ní prakticky nic nepotřebujete, jen svoje ruce – pro svoji ochranu si navlékněte gumové rukavice, jsou součástí autolékárničky.

Je-li na místě více zraněných osob, je důležité si uvědomit, kdo potřebuje pomoc jako první. Na to existuje jednoduché pravidlo – ten, kdo si o pomoc neřekne, nekomunikuje, nekřičí, ten je na tom zpravidla nejhůř. Proto se nejdříve věnujte ležícím, kteří nejsou schopni si o pomoc říci. Když má však někdo zranění neslučitelná se životem a na místě jsou další osoby, které zachránit můžete, věnujte se nejdříve jim.

Zraněné byste se měli snažit vyprostit pouze v případě, že pro ně vozidlo představuje další nebezpečí (kouří se z něj) nebo pokud je osoba v bezvědomí a nedýchá normálně. V takové situaci je nutné zahájit resuscitaci, kterou uvnitř vozu provádět nelze.

Prvních pět minut rozhoduje o přežití zraněného, proto s poskytnutím první pomoci neotálejte. Zjistěte, zda člověk reaguje a normálně dýchá. Nesnažte se nahmatat tep – v rozrušení byste ho snadno mohli zaměnit za svůj vlastní.

Jak reagovat v jednotlivých situacích?

Uvolněte dýchací cesty

Je-li zraněná osoba v bezvědomí, nedýchá, lapá po dechu nebo chroptí, je nutné nejdříve uvolnit dýchací cesty. To provedete velmi jednoduchým záklonem hlavy – zatlačte na čelo směrem dolů, táhněte bradu vzhůru – tím se dýchací cesty uvolní. Zapomeňte na mýtus, že se musí vyndat nebo přidržovat jazyk, aby nezapadl. Při záklonu hlavy se dýchací cesty uvolní samovolně.

Někdy se stává, že člověk po nehodě visí v pásech a nedýchá či chroptí. Posaďte ho zpět do sedačky, zakloňte mu hlavu a zvedněte bradu – to často stačí k tomu, aby začal sám dýchat. Když nezačne dýchat, musíte ho vyprostit z auta, položit na záda a zahájit resuscitaci.

Zastavení masivního krvácení

Pokud zraněný ztrácí krev ve velkém, musíte nejprve zastavit krvácení, než se pustíte do další pomoci. Vezměte si cokoliv (mikinu, tričko, deku), přímým tlakem v ráně zastavte krvácení a držte. U velkých zranění a amputací končetin (na paži či stehně) můžete použít škrtidlo nebo turniket, například široký opasek nebo pruh látky. Po zastavení krvácení zkontrolujte, zda zraněný dýchá, případně uvolněte dýchací cesty.

Resuscitace

Když zraněný ani po uvolnění dýchacích cest nedýchá a nereaguje, je nutné zahájit resuscitaci. Stlačujte střed hrudníku (na spojnici bradavek) spojenými, napnutými pažemi. Rychlost srdeční masáže udržujte na 100–120 stlačeních za minutu, hloubka stlačení hrudníku by měla být u dospělého kolem 5 až 6 cm, tedy zhruba jedné třetiny hrudníku. Operátor na lince vám předá přesné pokyny a bude určovat i tempo srdeční masáže. Resuscitace dospělého je velmi fyzicky náročná, proto se střídejte s jinou osobou, pokud je to možné.

Hrudník mačkejte nepřetržitě do příjezdu záchranné služby. Je velmi důležité nepolevit, přestože se vám zdá, že masáž srdce nefunguje, protože se osoba neprobírá. To je naprosto normální – mačkáním hrudníku člověka neoživíte, ale pomáháte mu překlenout kritickou dobu od okamžiku, kdy se srdce zastavilo do chvíle, kdy přijedou záchranáři. V podstatě svýma rukama nahradíte funkci srdce jako pumpy, která rozvádí krev po těle a zejména do mozku. Laická resuscitace je nesmírně důležitou a neodmyslitelnou součástí tzv. „řetězce přežití” a dává člověku reálnou šanci na přežití.

Zajistěte teplo

Zraněný musí zůstat v teple, protože prochladnutí jeho stav zhoršuje. Pokud to není nebezpečné, ponechte zraněné, kteří dýchají, v autě. Jsou v něm totiž chránění před chladem, deštěm nebo větrem. Zraněné přikryjte dekou, oblečením či termofolií, která je součástí autolékárničky.

Nejčastější chyby a mýty při první pomoci

Užitečné tipy k první pomoci

Podle zákona musíte mít v autě pouze jednu reflexní vestu, ale odborníci doporučují pořídit si tolik vest, kolik máte míst k sezení. Bez vesty byste se neměli po pozemních komunikacích v případě dopravní nehody nebo poskytování první pomoci vůbec pohybovat.

Reflexní vestu, trojúhelník a lékárničku mějte v autě po ruce, abyste je v krizové situaci nemuseli dlouho hledat. Především při cestách na dovolenou, kdy zavazadlový prostor praská ve švech, těžko vyndáte trojúhelník či lékárničku z rezervy.

Při poskytování první pomoci si vždy navlékněte rukavice. Chráníte tak sebe před přímým kontaktem s tělními tekutinami zraněného a možnou infekcí.

Pokud chcete být připraveni na jakoukoliv situaci, oceníte chytré nabíječky do auta, které obsahují skrytý hrot na rozbití skla a ostrý skalpel na přeřezání bezpečnostních pásů. Kromě nabití telefonu tak díky ní zvládnete pomoci člověku, který zůstal po dopravní nehodě zaklíněn ve voze a nejde mu rozepnout pás nebo otevřít dveře.

Znáte hit Staying Alive od skupiny Bee Gees? Využijete ho při resuscitaci. Rytmus písně totiž téměř přesně odpovídá frekvenci 100 až 120 stlačení hrudníku za minutu, které lékaři při oživování doporučují.

Nejčastější zranění při autonehodě

Na vrcholu žebříčku nejčastějších zranění se nachází poranění krční páteře. Jde o takzvaný whiplash syndrom, v češtině nazývaný jako opěrkový syndrom. Jedná se v podstatě o poškození krční páteře a vazů či svalů v okolí, případně posun obratlů. Dochází k němu ve chvíli, kdy při nárazu hlava pokračuje v prudkém pohybu dopředu silou setrvačnosti a následně se odráží dozadu. Opěrkový syndrom představuje až polovinu všech úrazů z autonehod s trvalými následky, mezi něž patří například bolesti hlavy, problémy s rovnováhou či poruchy spánku.

Závažným úrazům krční páteře můžete alespoň částečně předcházet správným nastavením hlavové opěrky. Její vršek by měl být minimálně souběžně nebo o pár centimetrů výš než temeno hlavy. O hlavovou opěrku se při jízdě neopíráte, ale měla by být těsně za vaším týlem, maximálně ve vzdálenosti 5 cm.

Mezi další častá zranění patří zlomeniny dolních a horních končetin, žeber, poranění bederní části zad nebo pohmožděniny. V zájmu vlastní bezpečnosti se v autě vždy připoutejte, některé airbagy totiž fungují správně jen při použití bezpečnostních pásů. Podle Americké národní agentury pro bezpečnost na dálnicích je u připoutaných řidičů nebo spolujezdců o 61 procent nižší riziko smrtelného zranění než u nepřipoutaných pasažérů.

Autolékárnička

Autolékárnička je součástí povinné výbavy. Od roku 2018 už neplatí, že byste za lékárničku po expiraci dostali pokutu. Obsah lékárničky ale musí být neporušený a čistý, pokud cokoliv použijete, tak to musíte opět doplnit.

Obsah lékárničky stanovuje vyhláška 206/2018 Sb.: Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

V roce 2022 autolékárnička v osobním vozidle musí obsahovat:

Motorová vozidla kategorie L, kam spadají motocykly, mopedy nebo čtyřkolky, musí mít k dispozici motolékárničku:

Autolékárničku seženete v jakémkoliv auto-moto obchodě, v lékárnách, na benzinových pumpách nebo v supermarketu. Cena autolékárničky se pohybuje od 169 do 500 korun. (Autolékárničku i motolékárničku zakoupíte i v našem servise GOLEM, Vídeňská 89, Brno)

Jak nepropadnout panice při záchraně ostatních

Ať už jste svědky dopravní nehody nebo třeba kolapsu kolemjdoucího na ulici, jedná se o výjimečnou situaci, která může být stresující i pro vyškolené zachránce. Nebojte se reakce vlastního těla. Při ošetřování můžete mít strach, být nervózní nebo se vám mohou třást ruce. Je to normální reakce na vyhrocenou situaci.

Lidé se většinou obávají, že poskytnutí první pomoci je složité. S pomocí operátora záchranné služby ji ale bez problémů zvládnete. Smyslem laické první pomoci je zabránit zhoršení stavu zraněného a zajistit jeho bezpečí do příjezdu profesionálů. Zahrnuje tedy pouze základní opatření, která je možné provést bez specializovaného vybavení a zkušeností. Dispečeři záchranky jsou navíc vyškoleni pro předávání pokynů různým osobám – na někoho platí klidnější přístup, někdo naopak potřebuje rázné příkazy. Navíc vám budou psychickou oporou.

Pokud pro vás byla prožitá zkušenost traumatická, nebojte se o ni podělit se svými nejbližšími a popsat jim, jak jste celou situaci prožívali a čeho jste byli svědkem. V případě, že vás myšlenky na nehodu pronásledují a nedokážete se se vzpomínkami vyrovnat, neostýchejte se vyhledat pomoc psychologa.

Na klidu při první pomoci vám přidá absolvování kurzu první pomoci. Díky praktickému nácviku získáte nejvíce dovedností, které se vám v krizové situaci vybaví, a to vám pomůže zůstat v klidu. Pravidelně pořádá kurzy například Český červený kříž, organizace ZdrSem, Life Support nebo PrPom, které učí první pomoc zážitkem. Zárukou kvality jsou také kurzy pořádané krajskými záchrannými službami. U soukromého poskytovatele byste se měli orientovat podle recenzí, délky kurzu (min. 4 hodiny) a poměru praktické a teoretické výuky. Kurz by měl obsahovat minimum teorie a maximum praxe, abyste si vše mohli vyzkoušet.

Na internetu najdete rovněž spoustu instruktážních videí, která vám mohou poskytnout alespoň základní orientaci v tématu. Několik jich na svém YouTube kanálu zveřejnila i Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy nebo iniciativa Tytozvladnes.cz.

Olej je velmi důležitou součástí fungování a chodu motoru. Pomáhá chránit pohybující se části motoru před přehřátím a zároveň je udržuje namazané, aby se mohly pohybovat a fungovat správně. Bez oleje by tření rychle se pohybujících dílů zvyšovalo teplo a způsobilo by jejich horší fungování a nakonec i selhání. Motor by ani nebyl schopen nastartovat více než jen na pár pokusů.

Motorový olej vyrobený z minerálního oleje se nejdříve rafinuje, aby se odstranily nečistoty. Teprve po rafinaci může olej plnit tu nejzákladnější funkci motorového oleje – mazání. Protože však byl minerální olej rafinován ze surového oleje, je jednou z jeho nevýhod to, že je velmi obtížné z něj zcela odstranit sirné nečistoty.

Ve srovnání se syntetickými oleji je minerální olej také chemicky nestabilnější, jeho viskozita při vysokých teplotách je nízká a snadněji karbonizuje a vznikají v něm kaly.

Motorový olej v motorech automobilů musí fungovat při různých teplotách a tlacích. Například v zimě musí vozidla snášet chladné počasí a v létě horké počasí.

Olej hůře teče v chladu a snáze v létě. A pokud navíc táhnete těžký náklad, je to pro olej ještě větší práce. Tento výpočet odporu proti proudění se nazývá viskozita.

Číselné kódy těchto norem definuje Společnost automobilových inženýrů (SAE). Mezi příklady viskozity motorového oleje patří např: 5W-30, 5W-40 a 10W-40.

Motorový olej 5W30 je vícestupňový olej, což znamená, že má jiný stupeň viskozity při nižších teplotách než při vyšších. Díky tomu je vhodný pro většinu vozidel, včetně některých lehkých vznětových motorů.

Nyní se podívejme na některé vlastnosti, kterými se olej 5W30 liší od ostatních motorových olejů.

K čemu se olej s vizkozitou 5W-30 používá?

Olej 5W30 má nižší viskozitu při nízkých teplotách, a protože je řidší než olej 10W30, bude lépe proudit uvnitř motoru a zajistí lepší mazání během zimních měsíců.

Celkový výkon oleje

Jednou z vlastností oleje s vizkozitou 5W30 je, že nejenže dobře funguje při velmi nízkých teplotách, ale také odolává vysokým teplotám. Pokud do svého vozu dáváte olej 5w30 přes zimu, nemusíte v létě přecházet na jiný olej.

Výměna oleje

Kromě doporučení, jaký olej byste měli do svého vozu dávat, se v příručce k vozidlu dozvíte, jak často byste měli olej měnit. Výměna oleje s vizkozitou 5W-30 je od 10tis. do 15tis. km. Časem se totiž do oleje dostávají nečistoty a zároveň se olej z vašeho motoru postupně vytrácí (což je přirozený úbytek). Pokud pouze doplňujete hladinu oleje, místo abyste jej plně vyměnili, zvyšuje se poměr nečistot v oleji, přičemž všechny abrazivní částice v něm obsažené postupně opotřebovávají váš motor. Proto je důležité olej pravidelně kompletně vyměnit. Doporučujeme měnit motorový olej buď po limitu 10-15 tis. km, nebo jednou za rok.

Přinášíme další, již třetí konfigurátor ALU/hliníkových, nebo chcete-li elektronů na vaše vozidla. Stačí si vybrat které kola se vám libí a napsat nám kód disku + EAN do mailu a my Vám pošleme aktuální cenu.
Tyto informace naleznete po zadaní vašeho vozidla a výběru disků když zmáčnete “Otevřít detail disku“.

Nový konfigurátor (pneuB2B) najdete zde: MojeDisky.cz

Další konfugurátor ALU disků naleznete zde:
“KONFIGURÁTOR – 1” – zde zahájíte hledání vysněných kol (BENET)
“KONFIGURÁTOR – 2” – zde zahájíte hledání vysněných kol (ALCAR)

Pokud chcete nabídku napište nám kód, nebo EAN disků co jste vybral(a) do e-mailu.
Popřípadě nám zavolejte na tel.: 603316755, nebo 733211101.

Provozní kapaliny je nutné ve vozidle pravidelně kontrolovat a jednou za čas také doplňovat. Co všechno to obnáší a jak postupovat správně, aby vás pak za jízdy nic nezaskočilo? To Vám rádi provedeme v našem servise na počkání.

Kontrola motorového oleje, chladící a brzdové kapaliny + směsi do ostřikovače u nás nyní jen za 300,- Kč s DPH

Mezi provozní kapaliny se počítá nejen voda do ostřikovačů, s jejímž doplněním se setkáváme asi nejčastěji, ale také chladicí kapalina, motorový olej a brzdová kapalina.

Jejich pravidelnou kontrolou se vám auto odvděčí komfortní a bezpečnou jízdou. Pokud bychom totiž tyto položky pravidelně nekontrolovali a nehlídali, může se stát, že se jejich množství vyčerpá uprostřed jízdy, což pak může být velmi nebezpečné, a to nejen pro vůz samotný, ale především pro vás. Bez brzdové kapaliny vůz zkrátka nezabrzdí.

BRIDGESTONE WeatherControl A005 EVO

Námi vyzkoušená pneumatika v různých rozměrech a zároveň doporučována pro naše zákazníky.

Máte-li zájem, kontaktujste nás a nechejte si udělat nabídku na tyto opravdu fungující pneumatiky.
V záloze pro Vás máme i levnější variantu, která také funguje.

Kontaktní formulářSprávný směr na cestě životem.

Život je cesta.

Není vždy jednoznačná, má náročné zatáčky a slepé uličky.
Zvládání těchto překážek může být náročné, ale bez ohledu na to, jak hrbolatá cesta někdy může být, vždy dojde na chvíle, které mohou váš život nasměrovat novým vzrušujícím směrem.

Abyste se na této cestě cítili bezpečně a pohodlně, je důležité mít spolehlivého partnera; takového, který rozumí cestě před vámi, a povede vás s důvěrou a přesností.

Důvěřujte febi dílům řízení a zavěšení!

Řízení a zavěšení

febi je synonymem pro výrobky řízení a zavěšení, které splňují nejvyšší požadavky na kvalitu výroby a spolehlivost montáže.

Rovněž stanovujeme měřítka, pokud jde o náš program: v oblasti řízení a zavěšení poskytuje febi jeden z nejširších sortimentů pro osobní automobily na Aftermarketu – s více než 10 000 výrobky, které pokrývají všechny oblíbené typy vozidel.

Se společností febi si můžete být jisti, že budeme mít vždy v nabídce produkty řízení a zavěšení pro nejnovější generace vozidel. Díky našemu dynamickému procesu výzkumu nových vozidel zaručujeme, že naše díly budou vždy rychle na trhu.

Výrobní kompetence

V oboru zpracování kovů máme velmi dlouhou tradici, která sahá až do roku 1844.

Díky tomu naše vlastní výrobní zařízení – bilstein group Engineering – vyrábí stovky komponentů řízení a zavěšení pro febi.

Všechny komponenty procházejí přísným třístupňovým kontrolním procesem (oproti ekvivalentu OE), aby bylo zajištěno, že splňují vysoké standardy kvality skupiny bilstein.

Veškeré díly febi nabízíme a rádi montujeme také u nás…

Odpovědi na časté dotazy ohledně oprav a údržby automobilů

Brzdy a brzdový systém

Mé vozidlo vydává podivný skřípavý zvuk při přejezdu nerovností. Potřebuji vyměnit tlumiče?

Je možné, že ano. Chytřejší budeme po důkladné prohlídce vozidla. Vždy, když vozidlo začne vydávat podivné zvuky než je normální, je potřeba vyhledat autoservis a nechat vozidlo překontrolovat.

Co způsobuje hluk brzd?

Hluk brzd vytváří kmitání brzdových destiček o brzdový kotouč. Je možné, že brzdová destička již nesplňuje minimální tloušťku adhezní plochy. Taktéž již může být opotřebován brzdný kotouč nebo zvlněný, což má za důsledek kmitání volantu.

Při sešlápnutí brzdového pedálu se ozývá kovový zvuk.

Tento zvuk signalizuje nedostatečnou adhezní plochu brzdové destičky. Je nutná výměna za nové. V případě ignorování tohoto zvuku dojde k nevratnému poškození brzdového kotouče, které vede k mnohem nákladnější opravě.

Jak dlouho brzdové destičky a kotouče vydrží?

Hlavní vliv na opotřebení brzdové soustavy má jízdní styl daného řidiče. Nemalý význam má také kvalita materiálu, z kterého jsou brzdové destičky a kotouče vyrobeny. Standardem je cca. 40 000 – 60 000 km.

Mé vozidlo má najeto pouze 15 000 km a vydává pískající zvuk. Je potřeba výměna brzdových destiček?

Je možné, že ne. Každopádně je potřeba tomuto hluku věnovat pozornost a navštívit autoservis.

Je nutná výměna brzdové kapaliny?

Brzdová kapalina stářím váže vodu, což má za následek snížení bodu varu, které má nepříznivý vliv na brzdný účinek. Při servisních prohlídkách kontrolujeme stav brzdové kapaliny a v případě její neúčinnosti, ji vyměníme.

Brzdový pedál sešlápnu až na zem. Musím navštívit autoservis?

Ano. Toto značí netěsnost brzdového vedení a je dost možné, že vozidlo ztrácí brzdovou kapalinu. Ihned navštivte autoservis.

Olej a Výměna oleje

Nenajezdím moc kilometrů. Je nutné měnit olej?

Ano, je potřeba dodržovat roční interval. V případě olejů Longlife dvouroční. (Za nás i tak po roce!) Olej ztrácí s věkem své mazací schopnosti a časem již motor dostatečně nepromazává. Hrozí poškození motoru.

Je potřeba dodržovat stejnou značku oleje?

Ne není potřeba nalévat pokaždé stejnou značku oleje. Každý výrobce automobilů má předepsané normy, které musí olej pro daný typ vozidla splňovat. Poté je jedno zda se jedná o značku oleje Mobil nebo Shell.

Jaký je význam viskozity oleje?

Viskozita je tloušťka olejového filmu, která zajišťuje mazací schopnosti oleje. Výrobce předepisuje pro vozidla různé hodnoty viskozity oleje. Na našich stránkách máme odkaz kde najdete jaký olej do jakého vozu.

Mění se pokaždé olejový filtr?

Ano, během každé výměny oleje, je potřeba vyměnit olejový filtr, který zachytává nejrůznější nečistoty oleje.

Pneumatiky

Na jaký tlak se mají hustit pneumatiky?

Každé vozidlo má předepsaný tlak výrobcem. Tyto informace lze zjistit u víčka palivové nádrže nebo u dveří řidiče. Vozidla mají také servisní manuál, kde by tyto informace měly být uvedeny.

Na pneumatice jsem objevil bublinu. Co s tím?

Bublina na pneumatice vznikne při prudkém nárazu. Bublina vzniká po zeslabení či porušení ocelového kordu pneumatiky. Tuto pneumatiku je potřeba vyměnit co nejdříve.

Je potřeba používat jeden druh pneumatik?

Ano. Každý typ pneumatiky má své specifické vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou u různých druhů pneumatik rozdílné. Různé typy pneumatik zapřičiní zhoršené jízdní vlastnosti a prodloužení brzdné dráhy. Také dochází k nerovnoměrnému opotřebení kol. Můžete však na jedné ose mít jednu značku a na druhé ose jinou značku pneumatik.

Můžu užívat zimní pneumatiky po celý rok?

Ano můžete, ale toto není vhodné řešení. Zimní pneumatiky jsou vyráběny z měkčí směsi, což má za následek mnohonásobně vyšší opotřebení dezénu a zkrácení životnosti pneumatiky. Také tyto pneumatiky užívané v letních měsících zvyšují spotřebu vozidla cca. o 1L/100 km. Brzdná dráha se také prodlužuje!

Jak často se mají přehazovat pneumatiky ?

Výměna pneumatik dle platné legislativi je nádledující:
Od 1.dubna do 31.října – letní pneumatiky
Od 1.listopadu do 31.března – zimní pneumatiky

Jak poznám zda jsou již pneumatiky nevhodné do provozu?

Letní pneumatiky dle vyhlášky mají mít minimální hloubku dezénu 1,6 mm. U zimních pneumatik 4 mm. Dále máme na pneumatice kontrolní body při jejichž dosažení, je třeba pneumatiku vyměnit. Také by z pneumatiky neměly trčet žádné ocelové dráty či cizí tělesa. Praskliny na pneumatice taktéž značí její opotřebení a nutnou výměnu.

Výfukové potrubí

Z výfuku mi kape voda. Co s tím?

Nemusíte se obávat. Toto je běžný jev, ke kterému dochází díky kondenzaci par ve výfuku. V případě, že si nejste jisti, neváhejte navštívit SERVIS GOLEM a proškolený mechanik Vám vozidlo zkontroluje.

Můžu odstranit Výfuk?

V žádném případě toto nedoporučuji. Výfuk, usměrňuje odtok výfukových plynů a tyto plyny jsou kontrolovány pomocí lambda sondy.

Jak poznám zda je výfuk na výměnu?

Na tuto otázku lze jednoduše odpovědět. Jestli vaše vozidlo vydává jiný zvuk, tak lze předpokládat, že je výfuk prasklý a je třeba ho vyměnit.

Výstražná kontrolka motoru

Proč se mi rozsvítí kontrolka motoru při startu vozidla?

Kontrolka motoru se při startu rozsvítí vždy. Znamená to, že probíhá rychlá kontrola motoru. Po provedení kontroly vozidla, kontrolka sama zhasne. V případě, že se to nestane, je zjištěn problém, který je potřeba diagnostikovat a závadu odstranit.

Vozidlo bylo v servise a po vymazání závad kontrolka zhasla. Nyní opět svítí, co s tím?

Prvním krokem, který servis provádí je smazaní zjištěných chyb, jelikož se může stát, že řídící jednotka chybně vyhodnotí zjištěný údaj. Pokud se chyba opětovně vyskytuje, znamená to, že chyba je trvalá a je třeba ji odstranit.

Je možné s vozidlem jezdit, když mi kontrolka motoru stále svítí?

Toto nedoporučuji, jelikož je v zjištěna závada motoru. Tím hrozí vážnější poškození motoru. Řídicí jednotka předchází poškození motoru tím, že ho přepne do tzv. nouzového režimu, což umožňuje bezpečné dojetí do servisu na diagnostiku.

Řemeny a kladky

Moje vozidlo vydává pískavé zvuky. Je nutné navštívit autoservis?

V případě, že se na vozidle začaly objevovat nepříjemné zvuky, je potřeba zjistit příčinu těchto zvuků. V případě, že tyto zvuky vyluzuje klínový řemen, tak to znamená, že dochází k prokluzu řemenu a tím je řemen nadměrně namáhán. Je potřeba ho vyměnit včetně napínací kladky, která se opotřebovává a tím již nezaručuje dostatečné napnutí řemenu.

Jak možné zkontrolovat řemen?

Řemen lze zkontrolovat opticky. Většinou ho poznáte tak, že spojuje kola alternátoru vodního čerpadla a jiných podpůrných systému vozidla. První co jste schopen zkontrolovat je pohledový stav řemenu (nesmí být výrazně opotřebovaný, popraskaný nebo roztřepený). V případě viditelných vad, je potřeba řemen vyměnit, jelikož hrozí jeho prasknutí a tím přerušení např. dobíjení vozidla. Druhou možností, je kontrola napnutí řemenu. V případě, že se řemen pohybuje volně je nutné přistavit vozidlo do servisu, kde zkontrolují, zda je funkční napínací kladka, či je řemen již maximálně opotřebovaný.

Jak předejít prasknutí řemenu?

Každý výrobce udává maximální trvanlivost rozvodové či klínového řemenu. Autoservis AV MOTORS disponuje servisními příručkami daných výrobců a všechny potřebné kontrolní kroky provádí při předepsaných servisních prohlídkách. Každá servisní prohlídka má předepsané preventivní výměny namáhaných komponent. Tím se předchází nepříjemným závadám.

Co se stane když mi praskne rozvodový řemen?

V případě prasknutí rozvodového řemenu hrozí destruktivní poškození motoru. Je potřeba dodržovat předepsané výměny, které tomuto prasknutí předcházejí. V případě poškození motoru, se náklady opravy pohybují v desítkách tisíc korun.

Topení a klimatizace

Vozidlo dlouho stálo a nyní netopí. Kde může být problém?

Problémy s topením naznačují, že není v pořádku chladící systém vozidla. Nejběžnější poruchou je vadný termostat. Každopádně je chladicí soustava komplikovaná a těžko určit příčinu bez návštěvy autoservisu.

Pokaždé když zapnu klimatizaci, vozidlo začne vydávat podivný zvuk. Co s tím?

Při sepnutí klimatizace, se spustí kompresor. Podivný hluk naznačuje poškození tohoto kompresoru. Při plnění klimatizace, se také doplňuje mazací olej kompresoru, který se stará o jeho bezproblémový chod. Podivné zvuky naznačují poškození. Je potřeba navštívit autoservis a celý systém klimatizace nechat překontrolovat.

Po zapnutí klimatizace, vozidlo dostatečně nechladí. Kde může být problém?

Chladící médium klimatizace není doživotní. Po určitém čase toto médium ztrácí své chladící vlastnosti. Z tohoto důvodu je nutné opětovně klimatizační jednotku naplnit a také překontrolovat její těsnost, zda nedošlo ke ztrátě chladicího média.

Při zapnutí ventilace se vylučuje zápach. Je možné ho odstranit?

Ano, tento zápach celkem jednoduše odstranit. Je potřeba překontrolovat kabinový filtr jestli neobsahuje nečistoty. Poté se ventilační systém dezinfikuje a tím dojde k odstranění zápachu. Všechny tyto služby autoservis GOLEM poskytuje.

Řízení a podvozek

Při každém průjezdu nerovností pociťuji nepříjemné otřesy. Budu potřebovat nové tlumiče?

Vždy tyto zvuky tlumiče nevydávají. Jsou pouze jednou z možností. Nápravy se vyrábějí z vícero komponent. Tyto zvuky můžou vydávat vadné silentbloky nápravy, stabilizátory či čepy. Je potřeba nechat vozidlo důkladně překontrolovat a zjistit zdroj těchto zvuků.

Při jízdě jsou slyšet chrastící zvuky, někdy hučení. Kde může být problém?

Chrastivé zvuky může způsobovat vícero dílů. Jednou z možností je prasklá pružina. Hučení kol pří jízdě nejčastěji způsobují opotřebovaná ložiska nábojů kol. Je nutné navštívit autoservis a tuto závadu odstranit. Bohužel hrozí zadření ložiska, které se může během jízdy zaseknout a způsobit nepříjemné chvilky. Nepodceňujte tyto varovné zvuky.

Během otáčení volante je cítit vůle. Hrozí výměna řízení?

Ano je možné, že bude potřeba převodku řízení vyměnit. Tohle je většinou až ta poslední varianta. Nejběžnější příčinou těchto problémů jsou kulové čepy (čepy řízení). Po jejich výměně je nutností nastavení geometrie. Pro zjištění závady navštivte SERVIS GOLEM. Autoservis, který disponuje potřebným vybavením.

Vozidlo je měkké a v zatáčkách se houpe. Kde je problém?

Houpavé jízdní vlastnosti způsobují opotřebované tlumiče. V případě, že máte pocit, že se charakteristika jízdy zhoršila,. navštivte autoservis, který provede kontrolu tlumičů. Jediná nevýhoda těchto oprav je ta, že se tlumič vždy mění v páru na nápravě.

Pokud máte jiné dotazy pošlete nám e-mail, nebo se rovnou zastavte do našeho servisu GOLEM, Vídeňská 89, Brno